Владимир Луков за трети път е представен като поет измежду други балкански творци в най-старото и най-авторитетното македонско списание за литература, култура и изкуство Современност“, гр. Скопие респективно: 2008 г., бр. 2; 2013 г., бр. 2 и  2018 г., брой 3.

Този път това стана

благодарение на талантливия млад македонски поет, писател и философ – отскоро

главен редактор на списанието – Стефан Марковски,

а също и на преводача на стихотворенията му Паскал Гилевски – поет и писател-полиглот с Балканска и Европейска известност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимката Стефан Марковски и Владимир Луков на премиерата на втората книга на поета, издадена в Република Македония „Слънчев пояс“, ИК „Матица Македонска“, гр. Скопие, 2016 г.

05.11.2018 г., Свободен писател, София
http://svobodenpisatel.org/…/2012-12-31-12…/8-vladimir-lukov