Конкурсът е анонимен и е на гражданска тематика

Условия за участие:

изпратените произведения да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани на хартиени или електронни носители

брой на произведенията: до три

размер на творбата: от 3 до 5 стандартни страници (по 1800 знака; 12 пункта)

приемат се само печатни творби (по три копия от всяка)

за участие в конкурса няма възрастови ограничения

ако кандидатът е представител на литературна формация, да се посочи името на ръководителя

конкурсът няма такса участие

 

 

Литературен жанр: стихотворение, есе, разказ, литературна история

Необходими сведения за кандидата: трите имена, точен адрес, година на раждане, електронен адрес, телефон – поставени в отделен плик. Вътре да се посочват и заглавията на предложените за участие произведения.

Конкурсните творби ще бъдат журирани анонимно от специалисти в съответните жанрове.

 

НАГРАДИ

Първа награда – поезия/проза – 100.00 лв.

Втора награда – поезия/проза – 70.00лв.

Трета награда – поезия/проза – 50.00лв.

Произведенията да бъдат изпращани до 23.11. 2019 г. на адрес: Благоевград 2700

пл. Македония № 1 НЧ „Н. Вапцаров-1866“ ЗА КОНКУРСА

Телефон за справки 0895 54 30 36

Информация Красимира Кацарска, Благоевград