Тук Съюзът ни е представен в социалните си измерения като творческа организация и културна институция. Самосъзнателни сме за това, че социалното е противоречиво, несъвършено и суетно като всичко друго, което се явява и развива. То обаче обслужва организационния ни живот и представя свободния български писател с неговите творби пред широкия интернет свят. Същевременно ние сме самосъзнателни и за това, че всеки свободен писател в духовното си лоно открива своя истински Съюз, подобен на този, който Херман Хесе открива в своето мистично пътуване към Изтока.

Убедени сме и в това, че творчеството е лично вътрешно откритие и постижение. То е личен Път на усъвършенстване и бдение с призив и отзив от свобода за свобода. Ала то е и откровение на Истината, която сама открива гласа Си (Писателя, Поета), стила, формата и съдържанието си, а също и адресата Си (Читателя).

 

Възроденият Феникс е специалната награда на ССП за цялостно творчество и за принос в развитието на Съюза. Автор на дърворезбата е Момчил Гечев