Наскоро в столицата на Република Молдова, Кишиев, се състоя VII-мият международен конгрес на еминесколозите /изследователите и преводачите на Михай Еминеску/. Сътрудникът на редакцията, нашият преводач и критик Огнян Стамболиев представи научно съобщение на тема: „Еминеску на български език”, в което направи преглед на преводите на румънския класик, известен още като „последният романтик в европейската поезия”, чието начало започва още през далечната 1894 година с преводите на Димитър Попов и продължава с вдъхновените интерпретации на Борис Колев, Йордан Стратиев, Радой Ралин, Димитър Пантелеев, Елисавета Багряна, Никола Инджов, Севда Костова и още редица наши известни поети и преводачи. Беше представена и високо оценена и първата българска антология с прозата на „Вечерника на румънската поезия”, под надслов „Бедният Дионис” /изд. „Авангардпринт”/, за която съставителят и преводачът Огнян Стамболиев получи наградата за превод на Академията на науките на Република Молдова и Салона на книгата в Кишинев.

Русе, 26.10.2018 г., Свободен писател
 http://svobodenpisatel.org/…/2013-01-…/379-ognyan-stamboliev