Проф. д-р Анхел Лопес Гарсия-Молинс, професор по обща лингвистика в Университета на Валенсия, бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Тържествената церемония се състоя в Аула Магна. Професорът бе награден за високите му постижения във филологическото познание и за приноса му в развитието на научното и образователното сътрудничество между двата университета.

Проф. Анхел Лопес е преподавал в университети на Испания и в чужбина, включително в СУ„Св. Климент Охридски“. Бил е директор на магистърски програми, основател на изследователски институти, ръководител на изследователски проекти, на научни списания, на научни форуми, ръководител на тридесет и шест успешно защитени докторски дисертации. Автор е на тридесет и осем книги, на десетки статии,съавтор е на учебници. За неговите забележителни постижения е отличен с престижни национални и международни награди като Honoré Chavée от Академията за изящни изкуства на Френския институт, „доктор хонорис кауза“ на Университета за дистанционно обучение в Мадрид.

Тържественият акт в София се свързва със 60-годишнината на Катедрата по испанска филология на Софийския университет и с 15-годишнината от създаването на Институт Сервантес в София.

По информация от

ПОСОЛСТВО НА ИСПАНИЯ

София