ЗА СВЕДЕНИЕ НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

ПРОТОКОЛ

на Управителния съвет на Съюза на свободните писатели в България – извънредно заседание от 30. 08. 2021 г.

Днес, 30 август 2021 г., на свое извънредно конферентно заседание, свикано и осъществено по електронен път от Председателя на ССПБ проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, Управителният съвет на ССПБ като направи от една страна обстоен анализ на подготовката на Съюза за провеждане на неговото Общо отчетно-изборно събрание на 10 септември т. г. с извода, че тя е осъществявана до днес безупречно според изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на Съюза, а от друга страна като взе пред вид Заповедите на Министъра на здравеопазването относно епидемиологичните мерки, а също и днешните Предложения на Държавния здравен инспектор за "Преустановяване провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма на закрито."та на тази база и главно с презумпцията, че по-висша ценност от живота на човека няма, Управителния съвет на ССПБ

РЕШИ:

1. Отлага свиканото за 10 септември Общо събрание на Съюза като се задължава междувременно да следи актовете на Министъра на здравеопазването и на повереното му Министерство с цел да свика отново Общото събрание веднага с появата на нормални или близки до нормалните социално-здравни условия.

2. С оглед укрепването на организационното състояние на Съюза в условията на въведените извънредни здравни и социални мерки за преодоляване на пандемията утвърждава по Чл. 9 от Устава на ССПБ следните свои членове за подпомагане на работата на Управителния съвет:

Лиляна-Цезия Механджиева, председател на Софийския филиал на ССПБ;

Наталия Бояджиева, председател на Варненския филиал на ССПБ;

Йордан Василев, председател на Русенския филиал на ССПБ;

Надежда Радева, секретар на Русенския филиал на ССПБ;

Радка Илчева, координатор за групата писатели-членове на Съюза от гр. Бургас.

За Протокола:

проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, Председател на ССПБ;

Владимир Луков, Заместник председател на ССПБ;

Иван Бъчваров, Секретар на ССПБ.

30 август 2021 г.

Информация Свободен писател, София, 30. 08. 2021 г.