Тя не е истинска интелигенция, тя се състои от псевдо-интелигенти, макар във времето да излъчва из от средите си и  свои високо ерудирани представители. Тя е отхранвана и угоявана от властта псевдо-интелигенция с една единствена цел – да отразява не истинските  "гангстерски (в повечето случаи) образи на властниците" (Н. Бердяев), а да ги прикрива, да ги трансформира и да ги препраща на народа и обществото така, че те да изглеждат благородни, добродетелни. И с това тя – в противовес на истинската интелигенция - извършва престъпления и предателства спрямо народа (си), много по-опасни за неговото историческо съществуване в сравнение с тези на самите властници.

Всъщност, Сократ, Платон, Лао Дз, Конфуций и други древни мислители са видели и са разкрили истинското призвание на истинските интелигенти (мъдреци, философи, писатели...) - те са длъжни по волята на Бог (на Зевс в древна Гърция – Сократ) да отразяват като безупречно огледало истинските образи на властниците и заедно с това да са истински коректив на "тяхната" гражданска власт, когато тя започне да приема уродливи и престъпни за съществуването народа форми.

Впрочем, и Хегел в своята „Феноменология на Духа“ и в своята "Философия на историята" надълго и нашироко дешифрира истинското призвание на истинската интелигенция, а също и пагубните за битието на народа последиците от нейното израждане в псевдо-интелигенция, в угоявана от властниците „интелигенция“...

октомври, 2014 г.

 http://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/8-vladimir-lukov