Помилвани от чудо“ – съдържа над седемдесет стихотворения. Издание на „Авангард принт“ – Русе. Редактор д-р Никола Бенин. Художници Соня Чурова и Роберто Андреев.

Потърсете тази книга!

 

 

НЕЗАБРАВА

 

Не може толкова вълшебно чудо

извън сърцето ти да е в окови.

Градчето в тебе се разтваря лудо

с най-чистия си здравословен повик.

 

Балкана дипли плащове зелени,

хоро на място чинари потропват.

От птича песен алчно присвоена

отстъпва тишината тук без ропот.

 

А красотата никога не стине

и вятърът за нея си припява.

Тъй избуяват шеметно цветята

 

след дъждовете дълги и дъгата.

Нима не знаеш по каква причина

наречено и всичко Незабрава?

 

 

http://svobodenpisatel.org/…/2012-12-31…/769-iordan-iordanov

 

 

05.12.2018 г. Свободен писател, Русе