ЕСЕИСТИЧЕН РАКУРС КЪМ "ЧОВЕКЪТ С ПРОТЕЗИ" НА ВЛАДИМИР ЛУКОВ

 "... Малко са тези, които отглеждат цветя, много са тези, които желаят да ги откъснат, когато започнат да цъфтят" (Фирдуоси)

" .... Третият, най - съществен метод е икономическото заробване, което се постига чрез психологическо, икономическо, интелектуално оскотяване и много други на вид безобидни средства. Това е най - финият и на пръв поглед най- безобиден начин. Цели държави и народи са икономически покорени и плащат данъци, без да разберат или виждат някаква видима сила, така че жертвата дори не усеща, че е поробена. Те си плащат данъците и таксите под съвсем законна форма и с желание и съзнание, че това е за тяхно добро, както и за благополучието на близките им. Техните поробители стават техни благотворители и покровители. Покорените не виждат никакви окупационни сили, които да ги потискат.

ИМАТ ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗКАЗВАНЕ, КАКТО И ДА ИЗБИРАТ СВОИТЕ УПРАВНИЦИ, БЕЗ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ТЯХНОТО ОБЩЕСТВО СЕ ИЗПОЛЗВА, ЗА ДА ПРЕХВЪРЛИ ИМУЩЕСТВОТО ИМ ПО ЕДИН УЗАКОНЕН НАЧИН НА ПОРОБИТЕЛЯ...."

(Никола М. Николов)

"...Защо ли ти са небесата,

щом не знаеш, кой е твоя дом?..."

(Саади)

"Онзи, който унищожи злодея, ще спаси хората от злодействата му, а самия него от Божието наказание.

Съчувствието е похвално нещо,

но не лекувай своя враг с балсам.

Да бъдеш милосърден към злодея

е зло към синовете на Адам...."

(Саади)

Как мечтаехме някога, Владо! Как мечтаехме и се борехме, приятелю!...

Но и предчувствахме:

ТЕРМИТЪТ

Няколко трохи над мравешкия град...

И плъпват улици, площади, ниши

и подземия

с плакарди ясни

"Равенство" и "Свобода".

Един боец обаче дяволито гледа

как валят трохи от нечия ръка.

(Владимир Луков, из: "Човекът с протези",С.,1992, стр. 14.)МОРЕ (мондо)

Дълга плажна ивица

населена от чадъри и хора...

Остана само пясъка.

(Атанас Ганчев, из: "Октомврийски сняг", Русе, 1993., стр. 50)

14. 07. 1992 г.- 19. 10. 2014 год


http://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/188-atanas-ganchev