ПРИМЕР ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Сънувах странен историчен сън...
На хълм един, от светлина облят,
с доспехи бойни и в железен звън
яви се ненадейно хан Кубрат.

Естествено, той сноп от пръчки вдигна,
но нещо ме учуди в онзи миг:
от снопа му лудешки смях изригна,
че всяка пръчка беше ...сатирик.

И Пеевски, и Климентов, и Бойчев,
Софрониев и още кой ли не
във образи на пръчки се кривяха
край ханските охранени коне.

Но ханът беше някак безразличен...
Умиращ, но до края зрял и строг
реши да счупи снопа сатиричен,
та по единство да даде урок.

Прекърши пръчка -
Арнаудов падна.
Прекърши друга -
Дулев изреве.
И гледаха таз участ тъй нерадна
кубратовите буйни синове.

Така начупи всички сатирици.
И рече:
- Вий сте слаби по един.
И че ломят се всички единици
разбра тогава всеки негов син.

И сал Марашки оцеля полечка...
Не бе той счупен в онзи тъжен миг.
Но как да го пречупят като клечка,
щом той не беше пръчка, а дръвник!