ГЛАСЪТ НА ДЕТСТВОТО

 

Гласът на детството

Ни вика

Ни моли

Радвайте се на живота

Край извора на реката

 

Гласът на радостта

Ни говори

Пейте

За сърцата влюбени

Под моста на реката

 

Гласът на красотата

Чуваме ли

Милост търси

За бреговете на реката

 

Ала гърдите ни

Недокоснати

Останаха

В сърцевината

На думата

 

(Из „Завещания“, 2010)

Владимир Луков, превод от македонски
http://svobodenpisatel.org/…/2012-12-31-16-…/400-rade-silyan