ПАТРИАРШЕСКО

 

Защото младите народи, както и младите хора, са поети.”

Иван Вазов

 

...И всичко е отдавно проиграно

- тълпите, орисията, греха.

Светът – самотен, по-самотни ние

в невидимата своя пустота..

 

Не всичко – има младо вино

във залеза на всяка тишина.

И не е проиграна самотата на

Блудника, завърнал се в нощта.

 

О, тази самота на млада кръв!

Ще прекипява още векове,...

додето се превърне във тъга,

която мие пътя на страстта.

 

А младите народи са деца -

до Възкресението им има време,

щом още Някой гали ги с ръка,

с която е създал и песента им...

 

 

БРЕЗА

 

Защо ли този свят е подреден,

а ние сме разхвърляни до Бога?

Не си пчелата в слънчевия зной,

нито брезата, нито еднорога...

 

Кънтят тъй тежки стъпки по земята

и носи студ и хаос, и мъгла

един на самота обричан, конник,

пронизван пак от страх и тишина...

 

И само песента му отстоява

мига на подреденост-светлина,

която той погубва всяка зима,

додето плаче бялата бреза....

 

 

ПРИЮТЯВАНЕ

 

Хвалете го – той няма да умре! ...

Ще се катери мълком по скалата,

додето някой хвърли му въже

И го спаси от тъмнина и вятър...

 

Той не умее тихо да гладува,

да ходи бос, да пие, да тъгува.

И да обича – страшно като мрак,

погълнал пепелта си – след пожара.

 

Не му е съдена дори родина

под скъсаната риза да си носи

по пътища от дим и от мъгли.

И да я топли нощем – със дъха си

 

Родината е тихото добро,

в което приютяваш мисълта си,

докато сто камбани известяват

как си строи бездомника - театър.

 

 

 

ДОМ

 

 

И все така е вгледано навън

окото – свети старата ключалка.

Бездумие е вътре, тишина

от тъмни утрини и сляпо пладне

 

Привързаности – нежни изпитания,

от възли, вкаменили сетивата.

Мълчат отдавна цели градове.

Мълчи и битието – тъмно, пусто.

 

Какво ли е мълчащият ти дом

пред гневната обреченост на Гордий?

Привързаности – страшни светове,

строени без отвъдности - но с котви.

 

Мълчи и гледай стара ключалка.

Отдавна е ръждясал този ключ.

Когато влезе, имаше луната ...

Днес свети възел - стар като въпрос.

http://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/189-rashel-levi