Във връзка с празника на Народните будители – Първи ноември, 2012 г. – Съюза на свободните писатели в България на своя пресконференция, проведена в БТА на 02. 11. 2012 г. обяви и връчи за пореден път на свои членове годишните си награди. С Грамота „Народни будители – 2012“ бяха удостоени: поетесата Надя Петрова – за стихосбирката „Насаме с многоцветието“, белетристът Иван Хаджиев – за романа му „Модна къща Даниел“ и поетът Владимир Луков – за белетристичната му книга „Мястото, откъдето започва безкраят“ и за цялостно творчество. Наградите бяха връчени от председателя на ССП проф. д-р Стефан Влахов- Мицов.