Сдружение „Брод“ във връзка с деня на поезията първи октомври 2012 г. и организираните от него с помощта на Община Русе литературни празници „Русе пише“ издаде брой единадесети на едноименното русенско списание за литература и култура „Брод“. В него с цикъл от шест стихотворения е представен и поетът-член на ССП Владимир Луков. Главен редактор на списанието е поетът Иван Цанев, а художественото оформление на корицата на същото е на русенския художник Пламен Монев.