ВЛАДИМИР ЛУКОВ

МЯСТОТО, ОТКЪДЕТО ЗАПОЧВА БЕЗКРАЯТ

На 21 юли 2012 г. Излезе от печат новата книга на Владимир Луков – издание на ИК “Пропелер” - София. Тя има 264 страници на офсетова хартия.

Жанрът на книгата се определя донякъде от вътрешните й подзаглавия – “Достоверни разкази, мисли, сънища, фантазии и изследвания / Философия на цялостността и практика на оличностяването / Том I. Книга за (не)послушници”. По съдържание тя е художествен опит за разкриване на цялостния човек у нас чрез личните “външни” и “вътрешни” преживявания на автора.

Който желае да притежава тази негова книга, ще трябва да се лиши от единадесет преходни лева, които може да изпрати с пощенски запис на следния адрес:
Владимир Георгиев Луков
2161, гр. Правец, Софийска област, блок 303, вх А, ап. 9 В сумата са включени и пощенските разходи за изпращане на книгата на посочен в БГ адрес. Книжната й стойност е девет лева и 60 ст.