Антологията е тридесет годишно дело на известния македонски поет, литературен критик и издател Раде Силян. Озаглавена е „Светият път – поезия от балканските народи“. Продукт е на Издателство „Матица македонска“ – Скопие, 2015 г. Включва 206 поети от дванадесетте балкански страни – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватска, Турция и Черна Гора. Обхваща периода от XIX до текущия XXI век.

Премиерата на Антологията се състоя на 14 май 2015 год. в гр. Скопие, Община „Илинден“, в рамките на станалата вече традиционна за Република Македония литературна манифестация „Илинден – 2015“. Тя беше представена в Културния дом на Общината пред множество македонски поети, писатели и любители на поезията. Слова за делото на Раде Силян произнесоха поетът, писателят и преводачът Паскал Гилевски и литературния критик, историк и философ проф. д-р Стефан Влахов – Мицов. И двамата писатели изтъкнаха, че самата Антология е значимо за Балканския регион творческо дело на поета Раде Силян и че става дума за антологичен подбор с поетическо богатство и съзвучие на най-големите Балкански поети от деветнадесети и двадесети век, а също и на поетическо съзвучие от Балкански поети, творящи в текущия двадесет и първи век.

Самият автор и съставител на Антологията Раде Силян сподели следното: „Към съставянето на антологията пристъпих с много емоции, с много любов и посветеност. Започнах работата по нея през оседемдесете години на миналия век, когато бях редактор в Македонското радио и представях поезия от македонски, балкански, европейски и световни автори. Така започнах моето пътешествие в подготовката на антологията, сбирка – книга, която ще изпълни едно отредено пространство в нашето издателство. Започнах я във времето, когато на Балкана имаше само шест държави, а я завърших днес, когато на Балкана има дванадесет държави. Не случайно избрах тази Община за място, където да стане премиерата на антологията – защото тя носи едно от най-славните имена за Македония – „Илинден“.“

Българските поети, включени в антологията са следните: Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Петър Караангов, Константин Павлов, Евтим Евтимов, Любомир Левчев, Георги Константинов, Владимир Луков и Роман Кисьов.

 

Свободен писател, 16. 05. 2015 г.