В писма, литературна критика, есета, публицистика Духовни паралели

Издателство „Пропелер“ , София, 2020 г.

Компютърното оформление на корицата на книгата е на Митко Ганев.

Фоновата снимка на корицата е на Н.Ч. „Христо Ботев” с. Ценово, Русенско; Богоявление, 2018 г. – мостове над р. Янтра.

Книгата съдържа в 364 страници следните раздели:

ДУХОВНИ

ПАРАЛЕЛИ

с проф. Симеон Янев – 7;100

с Кармен Манукян – 122

с Марио Николов – 133

***

ДРУГИ АВТОРИ

ЗА МОЕТО ТВОРЧЕСТВО

В СТАТИИ И В ПИСМА

С благодарност!

Анита Коларова – 158; 243; 260; 263; 264;

Александра Юруковска, Македония – 213

Атанас Ганчев – 171; 205; 225

Бранко Цветкоски, Македония – 262

Васил Аврамов – 250; 255

Венета Ташева – 269

Воймир Асенов – 242

Галя Константинова – 248

Георги Н. Николов – 152; 176; 179

Диана Димих – 165

Димитър Горсов – 247

Проф. Енчо Мутафов – 240

Йотко Кадемов – 267

Красимира Василева – 168; 185

Доц. Константин Г. Попов – 222

Константин Еленков – 197

Мария Леринска – 229

Мария Узунова – 198

Чл. кор. проф. Милена Цанева – 276

Найден Вълчев – 233; 236; 238

Никола Странджански – 273

Славе Македонски – 234

Проф. д-р Стефан Влахов – Мицов – 210; 218;

Стоян Вълев – 195

Христо Черняев – 190; 241; 258; 265; 266; 275

***

МОИ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИ СТАТИИ,

ЕСЕТА И ПУБЛИЦИСТИКА

от 277 до 364 стр.

***

За нея сам авторът Владимир Луков пише:

Днес, 21. 10. 2020 г., излезе от печат новата ми книга

ОВЕЧНОСТЕНО ВРЕМЕ

в писма, литературна критика, есета, публицистика

Духовни паралели

Само в 50 екземпляра.

Достатъчни за овечностяване на моменти от времето, в което съм творил и общувал с други творци – главно поети и писатели със свои отзиви в писма до мен и със свои литературно-критични статии за поетичното, белетристичното и есеистично-публицистичното ми творчество.

В този смисъл книгата ми е донякъде съавторска – включително и по отношение на творбите или статиите, които са написани от мен за творчеството на други автори.

Усърдието ми да я съставя се окриляше и беше вдъхновявано донякъде и от следната мисъл на големия испански философ, социолог и есеист Хосе Ортега-и-Гасет: "Докато не се преоткрие у другиго, човек не може да намери себе си.".

А съдържанието на книга ми подсказва и показва, че преоткриването ни "у другиго" или у другия е всъщност двустранно насочен процес – ако ние успешно се преоткриваме у другия (и намираме така себе си), то със сигурност и другият се преоткрива в нас и намира така себе си.

Разбира се, нататък във времето (българското) и Времето ще има думата за това дали моменти от него са или остават овечностени в книгата ми...

***

Информация: Свободен Писател, София, 21. 10. 2020 г.