Членовете на Софийския филиал на ССП на 02. 10. 2020 г. в салона на читалище "Славянска беседа“ София са провели своето Отчетно-изборно събрание.

В работата на Събранието са взели участие 19 (деветнадесет) поети и писатели от общо 39. Отчет за богатата творческа дейност на Филиала през изминалите години е направила неговата председателка поетесата и журналистката Ирина Александрова, която е и Първи заместник председател на Съюза.

С пълно болшинство от 19 гласа за нов Председател на Филиала на ССП в София е била избрана журналистката и писателката Елена Влашка.

***

Елена Влашка е едно от запомнените имена в българската журналистика. И не само със свежото си перо, което излизаше от шаблоните на някогашната публисцистична догматика. След промените е главен редактор на търсените от читателската публика „Вестник за жената”, в. „Женско царство”, а също и на сп. „Бизнес свят” и е заместник-председател на Съвета на европейската научна и културна общност.

Участва в работата на Управителния съвет на Съюза на свободните писатели в България и с активната си дейност допринася за издигане авторитета на Съюза. От 02. 10. 2020 г. е Председател на Филиала на ССП в София. Автор е на есета, статии, очерци, фейлетони, публикувани в периодичния печат, и на белетристичните книги „Усмивките на хаоса” и „Улични мисли”. Буди уважение с умението си да пише с блестящ публицистичен език по актуалните въпроси на обществото.

Носител е на „Златното перо” на Съюза на българските журналисти, орден „Кирил и Методий” и „Златна монета „Писменост” на Съвета на европейската научна и културна общност. Наградена е от Министерството на културата с почетен знак „Златен век – печат на цар Симеон Велики” – сребърен за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Съюзът на свободните писатели в България я удостои със званието „Народен будител” и приза „Възроденият феникс”.

 

Информация: Свободен писател, София, 06. 10. 2020 г.