КОЛЕГИ,

За съжаление, здравната обстановка в България наместо да се подобрява, ежедневно се влошава. Броят на заразените от Ковид-19 ежедневно често пъти надхвърля 4000 души. Голяма част от членовете на Съюза на свободните писатели са в по-напреднала възраст и са по-застрашени по време на пандемията.

По план през месец октомври трябваше да се проведат отчетно-изборни събрания на филиалите на Съюза, на които да бъдат избрани нови ръководства и делегати за общото отчетно-изборно събрание на ССП. Според информацията на Зам. председателя на Съюза Владимир Луков, който отговаря за филиалите, отчетно-изборно събрание е провел само Софийския филиал. Филиалите в Русе, Варна и Бургас досега не могат да проведат своите събрания заради изрично посочената от тях катастрофална здравна обстановка в тези региони. Техните събрания не могат да се проведат и по конферентен път чрез интернет, защото повечето от членовете не разполагат с такъв.

При това положение, трябва да се изчака нормализиране на обстановката в споменатите региони и в цяла България, за да могат колегите да проведат своите отчетно-изборни събрания. Едва след като завърши този процес, ще може да се проведе и отчетно-изборното събрание на ССП. При сериозната здравна ситуация когато хората си седят у дома и излизат само до магазина за храна (съответно отсъстват и възможности за културни прояви), не могат те да бъдат принуждавани към действия, които застрашават тяхното здраве.

Ръководството на ССП следи внимателно здравната обстановка в България и действа според предписанията на медицинските органи и власти. Не можем да бъдем безотговорни към здравето на нашите членове творци.

С уважение: проф. д-р Стефан Влахов-Мицов

Председател на ССП-България

Информация: Свободен писател, София, 11. 11. 2020 г.