Проф. Златимир Коларов, д.м.н. е автор и съавтор в над 565 научни труда, на 12 художествени книги и 14 киносценария. Негови разкази са публикувани в специализирани литературни издания на английски, френски, немски, испански, руски и румънски езици.

Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов“, заместник председател на Българското дружество по ревматология, заместник секретар на UMEM (Международен съюз на лекарите-писатели). Главен редактор на сп. „Topmedica“, заместник главен редактор на сп. „Ревматология“ и сп. „Съвременна медицина“.

Член на Съюза на учените в България, Съюза на българските писатели, Съюза на българските филмови дейци - секция „Сценаристи“, Съюза на журналистите в България, Българската асоциация на филмовите, театралните и радио сценаристи, Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, на Управителния съвет на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката.

Есеистика:

Проф. ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ – ЗА НОВИТЕ СТИЛОВЕ И ЖАНРОВЕ В ЛИТЕРАТУРАТА

Проф. ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ – КНИГАТА И СЛОВОТО ДНЕС И УТРЕ

 Публицистика:

Проф. ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ – ЗА ОТЕЦ БОЯН САРЪЕВ И БЪЛГАРИЯ