ПОЕТЪТ

          На Добри Жотев

Паяжина в джоба и звезди – в очите.
Майка и Родина вдън сърцето крие.
Езеро от детски поглед предпочита,
извора вълшебен докато открие.
Вечно влюбен – Тя каквото и да каже.
Леко попрегърбен от посмъртна слава.
И нехае, че във щедростта си даже
враговете си обезсмъртява...