ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ: ЧЕСТВАНЕ НА 90-ГОДИШНИНА НА ПОЕТА ЙОТКО КАДЕМОВ

Съюзът на свободните писатели в България и Народно читалище „Славянска беседа 1880“ Ви кани на честване на 90-годишнина на поета ЙОТКО КАДЕМОВ и представяне на книгата му „МЪДРОСТ“.
Водещ: Марияна Кадемова
Слово: проф. д-р СТЕФАН ВЛАХОВ-МИЦОВ
Място: Народно читалище „Славянска беседа 1880“, ул. „Г. С. Раковски“ 127, Театрален салон, I етаж, София
Дата: 30 март 2012 год., петък, 18.00 ч.