Литературната манифестацията е международен празник на литературата и изкуствата, който се организира и провежда ежегодно – за петнадесети вече пореден път – под егидата на градоначалника Община „Илинден“, гр. Скопие, Република Македония. Тазгодишното издание на Манифестацията се проведе между 12-16 май 2014 г. На него бяха посветени „Дни на книгата“ и откриване на изложба от картини на големия македонски художник Новица Трайковски. На следващия ден, 13-май, се състояха две събития – портрет на академик Матея Матевски (поет, литературен и театрален критик, есеист) по повод 85 години от рождението му (представен от поета Ефтим Клетников) и премиера на романа на големия македонски поет и писател Паскал Гилевски, представен от проф. д-р Стефан Влахов - Мицов. Други две събития се състояха на 14 май – премиера на романа „Докосване на музиката“ от Дафне Калотей, представен от Елизабета Поповскаи премиера на „Антология на балканския разказ“ от Раде Силян, представен от проф. д-р Весна Мойсова Чепишевска. (В същата антология са включени със свои разкази българските писатели Елин Пелин, Йордан Йовков, Николай Райнов, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Васил Попов, Здравка Ефтимова, Алек Попов и Георги Господинов.) Петнадесети май е ознаменуван с други две събития събития – с литературно матине за деца и с поетически митинг, в който участваха и поети от Украйна, Унгария и България. В митинга от страна на България участваха поетите Димитър Христов (директор на Българския културно-информационен център в Скопие) и Владимир Луков. В края на митинга градоначалникът на Община „Илинден“ и покровител на Литературната манифестация Жика Стояновски връчи на участващите в него поети благодарствен възпоменателен знак във формата на писателско перо. А на 16 май участниците в Литературната манифестация разглеждаха природните красоти на Община „Илинден“ и посетиха манастирския комплекс „Свети Георги“ в с. Деладровци.

 

Свободен писател