Излезе от печат шестият тематичен сборник от поредицата Библиотека "Ракурси", издание на Софийския филиал на Съюза на свободните писатели в България.

Сборникът като идея, тема и съставяне е осъществен отпреди разцеплението на Филиала в края на 2020 г.

Темата е "Доброто". А заглавието е "Предай нататък".

Включва творби на двадесет и трима автори.

Издателство "Пропелер", София. 2021 г.

Информация:

Лиляна-Цезия Механджиева, Председател на Софийския филиал на ССПБ

София, 19 май 2021 г.