Вчера, 06. 02. 2021 г., на свое конферентно проведено Общо събрание членовете на Софийския Филиал на Съюза на свободните писатели в България избраха почти единодушно за временно изпълняващ длъжността Председател на Филиала поетесата Лиляна-Цезия Механджиева.

Изборът й стана по проекто-предложение на члена на Филиала и Председателя на Съюза проф. д-р Стефан Влахов-Мицов. Предложението му бе мотивирано и с това, че Лиляна-Цезия Механджиева – освен че е добра поетеса и отлична литераторка – е привлечена от три години насам по Чл. 9. от Устава на ССП да подпомага работата на Управителния съвет на Съюза.

 

ЛИЛЯНА – ЦЕЗИЯ МЕХАНДЖИЕВА

Родена в гр. София. Завършва българска филология и след успешно издържан конкурс 33 години работи като преподавател (главен асистент) по български език на чужденци в Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2013 г. и в Нов български университет. Ръководител на програма за кандидатстудентски курсове и матура по български език и литература и история към СУ. Автор на учебник – „Научете бързо български език”, издание на СУ (2006 – 2007), на две монографии – „Елин Пелин – идеи, теми, мотиви и послания” (2002) и „ Йордан Йовков - идеи, теми, мотиви и послания”(2002), както и на множество езиковедски и литературоведски доклади, представени на международни форуми, и статии, публикувани в престижни издания на научната мисъл. Има издадени пет стихосбирки: „Лечение” (2007); „Посвещения” (2009); „Посветени откровения” (2011,) „Светувания” (2013) и „Светувания 2” (2016) с общо 338 поетически текста. Освен с поезия се изявява и с прозаични творби, публикувани в Антологиите на ССПБ.

Наградена със значка „За заслуги пред столичното образование”. На Национален литературен конкурс , посветен на Христо Смирненски, й е присъдена трета награда за поезия (5.01.2016), а на анонимен конкурс, обявен от Съюза на свободните писатели в България, е наградена с втора награда за есе на тема „Утрешния ден” (23.05.2016). Удостоена със званието „Народни будители 2016” за стихосбирката „Светувания 2”.

Приета за член на Съюза на свободните писатели през 2010 год.

Член е и на СБЖ.

 

Информация Свободен писател, София, 07. 02. 2021 г.