ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ
                          На Ани Нишанян

Залепил поглед на запотеното стъкло,
гледам как навън
се стелят рояци воднисти снежинки.
Ала едни от тях,
падайки върху пътечката,
ще се превърнат в кал
и градинският маркуч след време
в септичната яма ще ги отнесе.
Но тези,
които паднат в пръстта околовръст,
след месец и половина
в бели нарциси ще се преродят.