В новия брой (17) на авторитетното Македонско списание за поезия и литература "БРАНУВАЊА" - гр. Струга – поетът Владимир Луков е представен със цикъл стихотворения от известния македонски поет и писател Петко Шипинкаровски, главен редактор на списанието.
Преводач на стихотворенията е видният поет, писател, есеист, литературен критик и преводач-полиглот от гр. Скопие Паскал Гилевски.

В списанието са представени още шест български автори заедно с поети и писатели от Македония, Косово, Хърватска, Словения, Албания, Сърбия, Румъния и Германия.


***
НОВИОТ БРОЈ (17) НА РЕВИЈАТА ЗА КНИЖЕВНОСТ БРАНУВАЊА ДОНЕСУВА

прилози на
- Блаже Конески, Милутин Бебекоски, Петко Шипинкаровски, Васил Тоциновски, Даниела Андоновска Трајковска, Мишо Китаноски, Мерсиха Исмајлоска, Васил Мукаетов, Стефан Маркоски, Мустафа Спахиу, Митре Мангоски Радождански, Весна Мундишевска Велјановска, Марина Икономова Шокева, Ленче Милошевска, Миладин Угреновиќ, Веле Митаноски и Илија Пешиноски (
Македонија)
- Новица Соврљиќ и Ненад Радосављевиќ (
Косово)
- Никола Шимиќ Тонин, Жаклина Кутија, Љубица Рибиќ и Јагода Кљаиќ (
Хрватска),
- Петар Андреј, Мојца Андреј и Милан Новак (
Словенија)
- Мујо Бучпапај, Нури Пљаку и Сара Џелили (
Албанија)
- Александар Чотриќ, Слободан Симиќ, Љиљана Браловиќ, Лилјана Црниќ, Снежана Дабиќ и Мајо Даниловиќ (
Србија)
- Флоријан Докија, Фрица Кап и Флоријан Чоча (
Романија)
- Владимир Луков, Ана Стојанова, Марин Колев, Екатерина Пенчева, Нели Виткова, Теменушка Маринова и Вили Ро - Виличка Петрова (Бугарија)
- Злата Икановиќ (
Германија)

 

21 октомври 2018 г., Свободен писател, София