На 13 март (петък, от 12 часа) 2015 г. в Пресцентъра на БТА – София – Съюзът на свободните писатели в България организира провеждането на премиера на книгата “Мързеливи разкази” на македонския писател Славчо Ковилоски и премиера на сборник от статии под наслов “Балканският писател през XXI век”.

Славчо Ковилоски (Скопие, Р. Македония, 1978) е съвременен македонски писател. Работи в Института за македонска литература. Пише и публикува проза, поезия, литературна критика и история. За книгата “Мързеливи разкази” (оригинал “Лоша леля и други разкази”) е удостоен с традиционната за писателите в Република Македония награда “Прозни майстори” за 2013 г.

Книгата “Мързеливи разкази” е дело на Издателство “БОГИАННА”, София, 2014 г. Съдържа 31 къси разкази в 68 стр. Ще бъде представена в Пресцентъра на БТА от академик Благовеста Касабова.                                               

***

Сборникът “Балканският писател през XXI век” е двуезично издание на най-значимото македонско списание за литература, култура и изкуство “Современост” – гр. Скопие – с Редколегия: Славчо Ковилоски (гл. редактор), проф. д-р Стефан Влахов – Мицов (отговорен секретар), Елена Пренджова, Владимир Луков и Здравко Стойкоски. В него със свои статии са представени творци от Република Македония и от Съюза на свободните писатели в България. Сборникът ще бъде представен от гл. редактор на списанието писателят Славчо Ковилоски.

07.03.2014 г., Свободен писател