В рамките на станалото вече традиционно сътрудничество между Съюза на свободните писатели в България и писатели от Република Македония, свързани с издаването най-значимото македонско списание за литература, култура и изкуство “Современост”, излезе в гр. Скопие двуезичен сборник от статии под наслов “Балканският писател през XXI век”. Сборникът е издание на сп. “Современост” с Редколегия – Славчо Ковилоски (гл. редактор), проф. д-р Стефан Влахов – Мицов (отговорен секретар), Елена Пренджова, Владимир Луков и Здравко Стойкоски.

В него със свои статии са включени следните автори: Славчо Ковилоски, Стефан Влахов – Мицов, Ивица Максимоски (Македония), Владимир Луков, Васил Дрвошанов (Македония), Йордан Василев (Русе) проф. д-р Васил Тоциновски (Македония), Станислав Марашки (Бургас), Ранко Младеновски (Македония), Светослав Славов (София), Здравко Стойкоски (Македония), Ирина Александрова (София) и Елена Пренджова (Македония).

В сборника вместо въведение е написано следното.

В навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий Съюзът на свободните писатели в България гостува на свои събратя в Република Македония. Съвместно бяха проведени на 21. 05. 2008 год. Следните творчески срещи и форуми: Премиера на Антология – 2008 на Съюза на свободните писатели в България. Антологията е издание на “Современост” - Скопие. В нея са включени 21 български поети и писатели – членове на ССП. Преводачи на техните творби са Никола Алтиев, Славчо Ковилоски, Юсуф Сюлейман и Васил Тоциновски. Беше проведена и кръгла маса на тема: “Балканските писатели пред нови реалности”. Дискусията се състоя същият ден мужду 11 и 13 часа в салона на Издателство “Просветно дело” - Скопие. В нея, освен македонски творци, взеха участие и членовете на ССП проф. Д-р. Стефан Влахов – Мицов, Йотко Кадемов, Димитър Димитров и Владимир Луков. Проведе се същият ден и литературно четене на македонски и български писатели. Този сборник е втори съвместен проект.

***

Премиерата на сборника от статии “Балканският писател през XXI век” ще стане на 13 март (петък, от 12 часа) 2015 г. в Пресцентъра на БТА – София.

***

На същото място по същото време ще се състои и премиера на книгата на македонския писател Славчо Ковилоски - “Мързеливи разкази”.

27. 02. 2015 г.

Свободен писател