В срещата по актуални проблеми на българската култура взе участие и Заместник-председателя на Съюза на свободните писатели в България поетесата Лиляна-Цезия Механджиева.

 

В уводните си думи Вежди Рашидов е споделил „личната си загриженост към проблемите и развитието на българската културата“ с акцента, че „творческите съюзи (в България) са с дълголетна история, с традиция и с огромен принос към духовното наследство на нашата нация“ и че „българската културата има един голям приятел“ в негово лице – по-рано в качествата му на министър, народен представител, творец и дарител, а сега и в качеството му на Председател на Народното събрание.

 

Сама по себе си поканата на големия български творец Вежди Рашидов към нас творците от Съюза на свободните писатели в България да излъчим свой представител за участие в срещата с него по актуалните проблеми на българската култура ни удостоява не само с внимание, но и с истинска държавническа загриженост за статуса ни на свободен писателски съюз. Поетесата Лиляна-Цезия Механджиева е успяла в кратко изказване да сподели на срещата някои от насъщните наши съюзни проблеми.

 

Информация: Свободен писател, София, 10. 11. 2022 г.