На свое проведено онлайн заседание на 27. 04. 2021 г. Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България – като извърши преглед и оценка на творческото състояние на Съюза – реши да удостои поетесата и литераторката Лиляна-Цезия Маринова Механджиева със своята специална награда „Възроденият феникс“ (връчвана вече традиционно в навечерието на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност) за цялостно творчество на поетесата и за приноса й в организационното развитие и утвърждаване на ССПБ като авторитетна българска писателска организация.

Впрочем, известно е в нашите съюзни среди, че Лиляна Цезия-Механджиева е не само прекрасна поетеса (в своите пет стихосбирки, между които известните „Светувания“ и „Светувания – 2“), но и отлична литераторка (главен асистент по български език в Департамента за езиково обучение на чужденци в СУ „Св. Климент Охридски” и в Нов български университет), а също и наш всеотдаен съюзен съорганизатор, привлечен от четири години насам да подпомага работа на Управителния съвет – дейност, която тя извършва и до днес честно, отговорно и безкористно. (Както и всички ние от УС.)

Нещо повече.

Лиляна-Цезия Механджиева се оказа непоклатим стожер на Съюза ни в най-трудния момент от живота му, когато в края на миналата 2020 г. двама отцепници от Управителния съвет и група от Софийския филиал опитаха да обсебят управлението на Съюза, а и да го разтурят чрез пряко нарушаване на неговия Устав и чрез непочтено пропагандно подвеждане на част от членовете ни. И днес тя, Лиляна-Цезия Механджиева, – освен, че подпомага активно работата на УС – изпълнява акуратно и отговорно длъжностите Председател на Софийския филиал на ССПБ и Касиер на Съюза.

 

Наградата й „Възроденият феникс“ се връчва днес, 20 май 2021 г., онлайн от Председателя на ССПБ проф. д-р Стефан Влахов – Мицов, а Грамотата, която е на книжен носител и която е възстановена в първичния си оригинален вид (който се вижда на горната снимка), предстои да бъде подписана и подпечатана.

 

Информация: Владимир Луков,

Заместник председател на ССПБ

 

 

***

ЛИЛЯНА-ЦЕЗИЯ МЕХАНДЖИЕВА

Родена в гр. София. Завършва българска филология и след успешно издържан конкурс 33 години работи като преподавател (главен асистент) по български език на чужденци в Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2013 г. и в Нов български университет. Ръководител на програма за кандидатстудентски курсове и матура по български език и литература и история към СУ. Автор на учебник – „Научете бързо български език”, издание на СУ (2006 – 2007), на две монографии – „Елин Пелин – идеи, теми, мотиви и послания” (2002) и „Йордан Йовков – идеи, теми, мотиви и послания”(2002), както и на множество езиковедски и литературоведски доклади, представени на международни форуми, и статии, публикувани в престижни издания на научната мисъл. Има издадени пет стихосбирки: „Лечение” (2007); „Посвещения” (2009); „Посветени откровения” (2011,) „Светувания” (2013) и „Светувания 2” (2016) с общо 338 поетически текста. Освен с поезия се изявява и с прозаични творби, публикувани в Антологиите на ССПБ.

Наградена със значка „За заслуги пред столичното образование”. На Национален литературен конкурс , посветен на Христо Смирненски, й е присъдена трета награда за поезия (5.01.2016), а на анонимен конкурс, обявен от Съюза на свободните писатели в България, е наградена с втора награда за есе на тема „Утрешния ден” (23.05.2016). Удостоена със званието „Народни будители 2016” за стихосбирката „Светувания 2”.

Приета за член на Съюза на свободните писатели през 2010 год.

Член е и на Съюза на българските журналисти.

Носител е на специалната Награда на ССПБ "Възроденият феникс" (2021 г.) за цялостно творчество и за принос в развитието и утвърждаването на Съюза.

***

Свободен писател, София, 20 май 2021 г.