Поетеса. Родена е в София. Всички степени на образованието си придобива в родния си град – най-напред учи в VІ-то основно училище „Граф Игнатиев”, после в VІІ-ма столична гимназия „Г. Димитров”, а накрая в СУ „Св. Кл. Охридски”. Дипломира се със специалност философия и специализация по социология. По-късно специализира театрознание към ВИТИЗ „Кр.Сарафов”. През 2003 г. тя завършва магистратура по БИН във Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”.

През 1979 г. работи като специалист в ННИЦК при Комитета за култура - секция „Музика”. Две години по-късно се премества в Центъра за литературна информация при СБП, където работи десет години – най-напред като литературен сътрудник, а после – като редактор. От шест години работи като библиотекар във филиалната библиотека при НЧ „Славянска беседа”.

От 1979 г. се занимава активно с оперативна журналистика и театрална журналистика и критика. Била е дългогодишен нещатен сътрудник към централния печат и някои електронни медии. Нейни стихове са публикувани в някои столични и извънстолични литературни издания, сборници и антологии. Авторка е на стихосбирките: ”Незащитени пространства”/1992/, ”Душа в окото на Всемира” /2002/, „Оазиси на сърцето” /2006/ и „Предчувствие за бряг” /2013/. Тя е автор още и на афоризми и епиграми, публикувани в столичния литературен печат. Стихотворенията на Валентина Михайлова са преведени на руски, английски и италиански езици.

Носителка е на литературни награди.

Член е на СБП, САБ и СБЖ.

Поезия:

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА - ОТЗВУЧА КАРНАВАЛЪТ НА СПОМЕНА...

 Критика за авторката:

ЛИНА БОРДЖИЕВА – АЗ СЪМ ПРОСТО РЕАЛНА ИЗМИСЛИЦА