Чавдар Добрев е роден на 21.08.1933 г. в гр. Ямбол. Завършва висшето си образование в Будапещенския университет. Дълги години работи в Института по изкуствознание при БАН. Професор, доктор. Публикувал е над 30 книги, между които "Реализмът на Вахтангов", "Лирична драма", "Забранените плодове на познанието (Емилиян Станев)", "Всекидневният Леон Даниел", "Еретичният ерос", двутомникът "Ранено време", "Окосена болка", "Възхвала на разума" и др.

 

Критика:

Проф. ЧАВДАР ДОБРЕВ - РЕДОВЕ, КОИТО ПОДКУПВАТ