РАДЕ СИЛЯН

Раде Силян е виден македонски пет, литературен критик, преводач, издател и съставител на множество антологии с македонска поезия и проза. Роден е на 16. 04. 1950 г. в село Жван, Демирхисарско. Завършил е Филоложкия факултет на Университета „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Скопие, специалност - южнославянски литератури. Работил е като журналист в различни македонски медии. Бил е уредник в Радио Скопие, а също и директор на книгоиздателство „Македонска книга”. Основател и директор на най-голямото книгоиздателство в Република Македония - „Матица македонска”. Втори мандат е председател на Дружеството на македонските писатели. Автор на повече от двадесет книги с поезия, литературна критика и есеистика. Превеждан е на множество езици. Носител на международни и македонски награди за литература и поезия. Тук се представя със стихотворения, включени в Книга първа на шесттомното издание на издателство „Матица македонска“-„Раде Силян"–избрани творби, 2010 г.

Поезия:

РАДЕ СИЛЯН – С ПОГЛЕД СТРЕЛА...

РАДЕ СИЛЯН – В СЪРЦЕВИНАТА НА ДУМАТА

РАДЕ СИЛЯН - НА ПРЕСКОЧИ-КОБИЛА ИГРАЕМ С ИСТОРИЯТА...

РАДЕ СИЛЯН - БУДНИТЕ НАЙ-ДОБРЕ БОЛЕДУВАТ...

 Критика за автора:

ПОЕТИЧНАТА КНИГА НА МАКЕДОНСКИЯ ПОЕТ РАДЕ СИЛЯН „БАКНЕЖОТ НА СУДБИНАТА“ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

АЛЕКСАНДРА ЮРУКОВСКА – „ОТВОРЕНА КНИГА“ НА РАДЕ СИЛЯН

АТАНАС ГАНЧЕВ - ВЕЧНО ОТВОРЕНИТЕ СТРАНИЦИ НА ОБЩАТА НИ БАЛКАНСКА ОРИСАНОСТ

ВЛАДИМИР ЛУКОВ – РАДЕ СИЛЯН: В СИЯЙНА ЗЕНИЦА СВОБОДАТА ВИ ТЪРСИ...

Информации за автора:

ПОЕТИЧНАТА КНИГА НА МАКЕДОНСКИЯ ПОЕТ РАДЕ СИЛЯН „БАКНЕЖОТ НА СУДБИНАТА“ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

УНИКАЛНА ДВУТОМНА АНТОЛОГИЯ – НА БАЛКАНСКИЯ РАЗКАЗ (2014 г.) И НА БАЛКАНСКАТА ПОЕЗИЯ (2015 г.) В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

ИЗВЕСТНИЯТ МАКЕДОНСКИ ПОЕТ РАДЕ СИЛЯН СЪС СТИХОСБИРКА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК