В памет на бачо Атанас Ганчев Атанасов (Наката) /02.10.1946 - 10.04.1996/

Дама отдолу с двата малака.
Белите басамаци,
с кучето черно полегнало пред тях.
Сундурмата отгоре,
ябълките петровки
и атлазените дюли
върху дъсчените перила.
Със собата и одаята
и стрият оджак помежду им...
И едничък спомен по - траен
от прадядовата Ганчова къща -.
гнездо лястовиче от първите седем години.
С каруца писана от съседното село
Младоженец идва да вземе леля ми за невеста.


А буля и баба ти се карат,
че твърде много надвесил се над герана..
Прескочил до тебе,
разбрах, че търсиш менчето изтървано,
а звездица засияла ти се усмихва от дъното.
И без него,
по пладне заклаха шилето,
а петелът заприпка с каруцата вапцана.

20.05.1996 год.
гр. Цар Калоян