СРЕЩА С ПОЕТА

Внезапно и объркано съм влюбен...

Не се укривам. Себе си откривам

в това желано неотменно включване

на чувства и на погледи човешки...

... 

След толкова случайни затъмнения

навярно и планетите поглъщат

внезапното изригване на Слънцето...

И в кроткото светлинно отражение

възторжено те себе си излъчват...

 

1980 г., Сп. „Читалище“ с редактор на поетичната страница Леда Милева