ЕСЕННА ИМПРЕСИЯ

Топли пътеки, зарити с листа...
В тъжните клони притихнал е вятъра.


Кроткото слънце върви към нощта. Синкави сенки прегръщат земята. Стига ни само и шепа добро – парещи устни, ръка на приятел...

Някой заплита в косите сребро. Полъх на есен... С въздишка на лято... ТОРБА СОЛЗа да разбереш човека, трябва да изядеш с него торба сол." Народна мъдрост Торбата със сол сме отдавна изяли – и кътните зъби си знаем, за Бога!

Но как да спестим от горчивия залък на други – със устни в соления огън? Децата ни вяра не хващат на думи. Пробиват стени със глави неразумни.
И своите хапки преглъщат през сълзи. Олеква торбата... И с мъдрост се пълни...