На 3 ноември 2015 г. в софийската галерия „Credo bonum” Николай Милчев представи новата си книга „Прѣльсть и Светогорски стихотворения” на издателство „Потайниче”.

Неговата Светогорска поезия е смирение пред Естеството. Кротко, мъдро търсене и проникване в Творението, обитаване на тайните, прелитане, кръжене и прозвънване из необята. Из мравуняка. Измежду тревите, кълвача, вълка и многоточието на камъчетата – сред простата и безкрайна загадка на Всичкото. С такава земна и небесна поезия Света гора освещава и автор, и читател.

И те стават други.

С нови очи разплитат светлината, с нов дъх изпридат мълчанието. Светлеят...

 http://svobodenpisatel.org/…/2013-01-09-18-…/310-diana-dimih