Затварям последната страница на стихосбирката "Зло време" на Раде Силян (Изд. "Богиана", София, 2014 год., стр.168):

".... А в дългите нощи

от очите на Бога

Явността морна

В скришни ъгли

се крие...."                            /"Отворена страница"/

Връщам се мислено към историята на балканските литератури. Тематично многообразни и многопластови, но семантично обединени от една днешновековна ракурсивна цялост: БАЛКАНСКАТА ОРИС. Прокълнато семе, нещастна фамилия, нечиста кръв, мътни води, разрушени, но и съградени отново мостове, ритуални убийства, кървави атентати, но и... вехти воеводи, ратници, комити, четници и...    Видов ден.

Много мъка и печал, но и дивна (дива) красота:

"Дяволът стръвен

от небесата слязъл

с дълга ръка

на вратата ще хлопа.

 

В къщата на надеждата

Бой неравен

ще водят

Любовта блага

и Тъгата проклета"                        /"Неравен бой"/

Орисано, но жизнено племе в прокълната, но земя, докосната от десницата на Бога!

29.08- 12.11.2014 год.

гр. Русе

 http://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/188-atanas-ganchev