КОНКУРСНИ ЛАУРЕАТИ И ГОСТИ ЗАСТАНАХА ЗАД ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ЕМИГРАНТСКА ЛИТЕРАТУРА
ДЕЛЕГАЦИЯ НА ФИЛИАЛА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В РУСЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ В СЪСЕДНА РУМЪНИЯ
НАДЕЖДА РАДЕВА – “НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТ”
ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ „ГОЛЯМАТА КНИГА НА МАЛКИЯ ГРАД”
ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ С НАГРАДАТА "ПОЕЗИС"
ПРИВЕТСТВИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ РАДЕ СИЛЯН ПО СЛУЧАЙ 25–ГОДИШНИНАТА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
ЗВАНИЯ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 2015“ И „ЗАСЛУЖИЛ ДЕЯТЕЛ НА ССП“
Проф. д-р СТЕФАН ВЛАХОВ-МИЦОВ – ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ДИНАМИЧНО СЪЩЕСТВУВАНЕ
"КЮПРИЙСКА ЕПОПЕЯ" ОТ МАРИЯ ЙОСИФОВА
ПОКАНА – 25 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ