На 28- мият международен литературен фестивал на името на Михай Еминеску / 1850-1889/, състоял се наскоро в румънския град Турну Северин, Огнян Стамболиев получи голямата награда за превод. Нашият критик и преводач представи сборника „Бедният Дионис” (издание на „Авангардпринт”) с избрана проза, публицистика, критика и писма на „гения на румънската поезия”, известен и като „последния европейски романтик”, който беше високо оценен от критиката и изследователите на поета на 5- тия международен конгрес на еминесковедите през септември м.г. в столицата на Република Молдова, отличен също там и с наградата за превод на 10-тия международен салон на книгата.

                                                   Методи Захариев