Това е заглавието на поредната прекрасна литературна антология на Филиала на Съюза на свободните писатели в гр. Варна.

 

Редактор е поетът Иван Бъчваров.

 

Художник Емилия Бояджиева – Пеева.

Логото, предпечатната подготовка и печатът е дело на Издателство „Онгъл“ в същия град.

Антологията включва в обем от 255 страници творби – поезия и проза – на 48 поети и писатели от гр. Варна.

 

На добър час в неизвестното, колеги!

 

17, 09. 2016 г., Свободен писател