Българският литературен историк и критик Георги Н. Николов представи в своя литературно-критична статия поетическото творчество на Владимир Луков във вестника на българите в САЩ и Канада „България сега“. Вестникът се издава в Чикаго, има 72 страници и е най-големия български ежеседмичник в чужбина.
***
Авторът на статията Георги Николов Николов е роден на 29.01.1956 г. в Бургас. Завършил е ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Българска филология” през 1980 г. Дипломира се върху творчеството на Борис Шивачев. Работил е дълго време като журналист, за кратко – и като моряк. От 2007 г. живее във Велико Търново, където пише на свободна практика. Литературно-историческите му изследвания са в областта на “емиграционната” и морската тематика. Морето присъства трайно както в първия му сборник “Пътища” (1995), така и в електронната му книга “Морето в българската периодика ХІХ – ХХ в.”. Автор е и на поредица от литературно-критични статии, публикувани в електронното издателство „Литературен свят“. Радетел е за учредяването на Център за българската книга по света с цел съхраняване и изследване на историческото наследство на българските автори в чужбина от началото на ХХ в. до наши дни.