Забавни истории с майка и малък син, детски бисери, миниатюри. В описаните случки се долавя ароматът на времето, семейната среда и обществената действителност, формиращи характера и личността на детето. Като подтекст се откроява възпитателният подход за изграждане на самостоятелност.

 

Всички мои детски истории са записани от мама и размислите са нейни. Тя разказва и си прави изводи... Аз само преписвам от нейните тефтери и подпъхнати бележчици. Поне в това да участвам като пораснал човек, освен с детските си остро- и тъпоумия... Пепизми звучи и като Тъпизми, но да видим към кое от двете ще се наклони вашето читателско мнение...” – пише Петър Рангелов във въведението.

 

Диана Димих, Петър Рангелов, „Пепизми”, 140 стр., изд. „Пропелер”, 2015