Това е заглавието на поредната прекрасна литературна антология на Филиала на Съюза на свободните писатели в гр. Варна.

Редактор е поетът Иван Бъчваров.

Художник Емилия Бояджиева – Пеева.

 

Логото, предпечатната подготовка и печатът е дело на Издателство „Онгъл“ в същия град.

Антологията включва в обем от 260 страници творби – поезия и проза – на 46 поети и писатели от гр. Варна.

 

На добър час и попътен Морски Вятър!

 

15, 09. 2015 г., Свободен писател