На 24 февруари тази година
членове на Софийския филиал на Съюза на свободните писатели съвместно с Народно читалище "Славянска беседа 1880 г."отбелязаха 160 години от рождението на големия наш български писател, публицист, пътеписец, общественик и основател на организираното туристическо движение в България Алеко Константинов.

Биографията и творчеството на Щастливеца
бяха представени от поетесата Мария Желева, а части от Алекови произведения бяха прочетени от писателя Николай Братоев.

Присъстващите творци от филиала
взеха активно участие в последвалите разисквания.

 

***

 

Част от участниците в тържеството.

Информация Свободен писател, София, 28. 02. 2023 г.