Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за осми път в Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение. „Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Финансира се и се организира от общината. За втори път конкурсът ще е изцяло онлайн. Имената на победителите ще бъдат обявени на сайта на община Асеновград. Наградите ще бъдат изпратени по банков път и/или чрез фирми за куриерски услуги за сметка на получателя.

Регламент. Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов. Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, навършили 18 г., от цялата страна. Победителите, класирали се в първите три места в конкурса „ Наздравица на любовта“ в предишни години нямат право да участват. Всеки автор може да представи до три непубликувани стихотворения. Не се допускат за участие преводи или адаптации. Материали се изпращат само по електронен път.

Писмата трябва да съдържат три отделни прикачени файла:

1. Файл с конкурсните творби – неподписан, необозначен, във Word или PDF формат.

2. Файл, съдържащ името на автора, пощенски код, град, адрес, e-mail, телефонен номер и заглавие на творбите, с които участва.

3. Файл с попълнена и сканирана декларация за авторство (по образец), която може да се копира от Приложението по-долу.

Авторите от Асеновград следва да упоменат в e-mail-а, че са жители на общината. Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и, с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Срокът за изпращане на творбите е 20.01.22 г. Произведенията могат да се изпращат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

С изпращане на творбите за участие в конкурса участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат. Изпращайки творбата си за участие в конкурса, авторите се съгласяват личните им данни да бъдат ползвани за организацията на конкурса, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.16 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Официалното обявяване на наградените творби ще се състои през януари 2022 г., като имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта на община Асеновград. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Награден фонд:

Първа награда – 400 лева.

Втора награда – 300 лева.

Трета награда – 200 лева.

Две поощрителни награди по 50 лева - за млади автори до 29 г.

Награда за най-успешно представил се поет от Асеновград – 200 лева.

***

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 

                                                                           До

Община Асеновград

Гр. Асеновград

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

 

от…………………………………………………………………………………….

(трите имена по документ за самоличност)

 

Възраст…………………………, адрес:……………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Телефони за връзка:………………………………………………………………...

Електронна поща:…………………………………………………………………..

С настоящата декларация заявявам изричното си желание за участие в седмия Национален поетичен конкурс за любовна лирика „НАЗДРАВИЦА ЗА ЛЮБОВТА”, организиран от Вас, като Ви предоставям за участие, съобразно предварително обявения регламент, до три поетични творби, приложени в отделен неподписан и необозначен файл.

С подписване на настоящото заявление декларирам:

1. Аз съм автор на приложените произведения за участие в конкурса.

2. Приложените конкурсни произведения не са:

- публикувани нито на хартиен, нито на електронен носител, нито по какъвто и да е начин в интернет: блогове, сайтове, социални мрежи и други, и няма да бъдат публикувани до момента на обявяване резултатите от конкурса;

- награждавани в други конкурси.

3. Известно ми е, че в случай на установяване неспазването на обстоятелствата по точка втора от настоящото заявление до обявяване на конкурсните резултати творбата ми няма да бъде разгледана и допусната в конкурса.

4. Съгласен съм творбата ми да бъде разглеждана и оценявана по предварително обявените условия на конкурса.

5. Безусловно и неотменимо се съгласявам, ако бъде наградена, творбата ми да бъде ползвана БЕЗВЪЗМЕЗДНО от организатора по начин, който същият намери за добре, без времеви и териториални ограничения, включително и да бъде публикувана на хартиен носител или електронен такъв или по какъвто и да е начин в интернет – изцяло или отчасти, след изричното упоменаване на авторството ми.

6. Безусловно и неотменимо се задължавам да върна получената награда от организатора в случай на установяване на невярно декларирани данни по точка 2. от настоящото заявление, за което обстоятелство ще бъде оповестено в медиите.

 

Участник:……………………………………………………………………………..

(собственоръчно изписани три имена и подпис на участника)