Данаил Стойчев – Хърст е авторски псевдоним на Данаил Христов Стойчев

Дата на раждане: 1963 г.

Месторождение: България, гр. Русе

Издадени книги:

В СЯНКАТА НА ПОЛУМЕСЕЦА И КРЪСТА – Русе 1992, роман, тематика история, обем 172 стр.

Резюме: Книгата пресъздава заключителния етап от войните на Русия за излаз на Черно море – разгромяването на турския флот при нос Калиакра на 31 юли 1791 година. В контекста на тази паметна битка е отразена незавидната участ на българите, които са заставени насилствено да служат в турския флот.

ТОМИРАС – роман в две книги на тема история: Една забравена любов. – Русе, 1999, обем 224 стр.;Часът на дунавските съдии. – Русе, 2002, обем 182 стр.; отделно обединено издание – Русе, 2005, обем 348 стр.

Резюме: В повествованието се разказва за времето на канасювиги Омуртаг (815–831): неговата политика и строителство; създаването на български военен флот на р. Дунав. Почти всички герои в романа са действително живели личности.

ИСТОРИИ ОТ РУСЕНСКИЯ БРЯГ РАЗКАЗИ И НОВЕЛИ Русе, 2016, обем 70 стр.,тематика история.

 

Научна литература

ПЕТ ХИПОТЕЗИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ЗЕМИТЕ СЕВЕРНО И ЮЖНО ОТ РЕКА ДУНАВ (165-1018), научнопопулярна. – Русе, 2004, обем 84 стр.

Хипотеза №1

АВИТОХОЛ И МАДАРСКИЯТ КОННИК. ИЗСЕЧЕНАТА ВЪРХУ СКАЛА ИСТИНА ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ

Резюме: Мадарският конник е свещен праотец (патриарх) на българските канове. Информация за личността на този древен герой ни дава “Именник на българските князе”.

Хипотеза №2

ЧЕТИРИ ЕПОНИМА НА ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ В “ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ”

Резюме: Предложената хипотеза обединява мненията на българските историци по въпроса за тълкуването на “Именник на българските князе”.

Хипотеза №3

ХРОНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА В “ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ”- НАМЕРЕНИЯТ КЛЮЧ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРВЕЛ

Резюме: Последователно са уточнени годините на Тервел и на всички известни канове, до премахването на съвладетелската институция.

Хипотеза №4

ЕРНАВОЙН, МАЛОМИР, ПЕРСИАН ИЛИ ПО-БЛИЗО ДО ИСТИНАТА ЗА СИНОВЕТЕ НА ОМОУРТАГ

Резюме: Идентифицирана ли е вярно личността на Персиан и каква е истината за войната с Византия?…

Хипотеза №5

ЗА НЯКОИ НЕИЗВЕСТНИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИ И ВЛАСИ

Резюме: Етническото наименование власи за пръв път се използва от летописеца Йоан Скилица или от неговия преписвач през ХІ век – монахът Георги Кедрин. Около 1199 година Никита Хоният съобщава кой народ стои зад това име.

ТРИ ХИПОТЕЗИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ЗЕМИТЕ СЕВЕРНО И ЮЖНО ОТ РЕКА ДУНАВ (165 – 1018), научнопопулярна. - Русе 2006, обем 85 стр.

Хихотеза №1

ОЩЕ ЗА АВИТОХОЛ И ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ

Резюме: Дедите ни са потомци на мигриралите в дълбока древност на изток индоевропейци, известни под общото име тохари.

Хипотеза №2

БЕЗМЕР ОТ “ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ” И РАННАТА ИСТОРИЯ НА КИЕВ

Резюме: БЕЗМЕР – владетел от 677 до 680 година. Настоящата хипотеза дава основание да се твърди, че това е братът на Кубрат, наричан още Шамбат с прозвище Кий.

Хипотеза №3

ПЪРВА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ КОРАБИ ПО РЕКА ДУНАВ – ОПИТ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ФЛОТСКАТА ИМ БАЗА

Резюме: През 2007 година се навършват 1180 г. от сведението на летописеца Айнхард за кораби у българите.

РАЗМИСЛИ ЗА КУБЕР И БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ И МИЗИЯ,научнопопулярна. – Русе, 2008, обем 120 стр.

Резюме: настоящото изследване разисква историческият път на онези българи, които се заселват в Македония с Кубер и Мавър.

ДРЕВНОТО ЛЕТОБРОЕНЕ НА БЪЛГАРИТЕ, научна, статии.- Русе 2009, обем 76 с.

Резюме: надпис № 43 на кан Омуртаг е от изключително значение за българската история. Описаните събития са датирани с година 6328 от уникалното българско летоброене. Нейна отправна ера е годината на дракона от 12-годишния зодиакален цикъл.

 

Доклади от научни конференции

СЪВЛАДЕТЕЛСКАТА ИНСТИТУЦИЯ КАТО ОСНОВЕН КОРЕКТИВ НА ХРОНОЛОГИЧНАТА СИСТЕМА В “ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КНЯЗЕ”

[В: Научни трудове, Т. 40, сесия 10.1. – Русе, 2003, с. 12]

ПЪРВА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ КОРАБИ ПО РЕКА ДУНАВ – ОПИТ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ФЛОТСКАТА ИМ БАЗА

[В: Научни трудове, Т. 41, серия 6.2. – Русе, 2004, с. 159]

 

Белетристика:

ДАНАИЛ СТОЙЧЕВ – ХЪРСТ: ИЗПОВЕДТА НА ПАЗИТЕЛЯ