Поетеса, журналистка и дългогодишен читалищен работник. Родена на 30 юли 1941 г. в гр. Хисар, област Пловдив. Завършила е Библиотекарския институт в София. Работила е дълги години като библиотекар. Упражнявала е тази книжовна професия с възрожденска любов и усет към духовните потребности на читателите. Била е водеща на културни и познавателни рубрики в местната телевизия.

Авторка е на стихосбирките "Убежище на сянката", "Остров от време", "Вглъбена светлина", „Развенчаване на щуреца“ и „Зеленото събуждане“. Представена е като поетеса в множество литературни антологии и сборници на Съюза на свободните писатели в България, между които Антология "Огледало - Нова българска литература" (2002), Антология „Развитие“ (2005), Антология „Отражения“ (2015) и др. Удостоена е с наградата за поезия (2002 год.) на Съюза на свободните писатели за книгата и "Вглъбена светлина".

За книгата й „Развенчаване на щуреца“ литературният критик проф. Чавдар Добрев между другото пише: „Ако нещо ми е направило по-силно впечатление в тази книга, това е, че е сътворена от умен и интелигентен автор, предразположен да вижда жизнените дисонанси и ги поднася сгъстено, да ги обобщава точно и твърде отчуждено... В стиховете се таят обаче благородство и човечност, които ми допадат. Това не е нежност, а съпричастие, не е възторг, а грижа за познанието да не ни овладее мракът, който наднича зад плътните стени на всекидневието...“

 

Поезия:

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА - НАЩЪРБЕН БЕЛЕГ ОТ ИЗГАРЯНЕ

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА – СЪБУЖДАТ УНЕСА МИ ТРЪПЕН...

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА

ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА - РАЗВЕНЧАВАНЕ НА ЩУРЕЦА

Критика за авторката:

ДИАНА ДИМИХ – ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА НИ СЪБУЖДА В ЗЕЛЕНО

Проф. ЧАВДАР ДОБРЕВ - РЕДОВЕ, КОИТО ПОДКУПВАТ

Информации за авторката:

ПОЕТЕСАТА ЮЛИЯ ВАПЦАРОВА И ПОЕТЪТ ИВАН БЪЧВАРОВ С ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА