Писател - белетрист. Родена е в гр. Варна, където живее и работи. Завършила е медицински колеж. Пише от края на двадесетия век насам. Има публикувани разкази във вестниците "Литературен форум", "Другата аудитория" и в годишника на филиала на Съюза на свободните писатели в гр. Варна - "Скитници по морската пътека". Авторка е на сборника с разкази "Зона на мълчание" (2000). Подготвя за печат втория си сборник с разкази "Апартамент под наем".